{“@context”: “http://schema.org”,”@type”: “FAQPage”,”mainEntity”: [{“@type”: “Question”,”name”: “Badakizu zer den HEI?”,”url”: “https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=eu&uid=u43d343f7_16b01d5a5af__7cb1#u43d343f7_16b01d5a5af__7cae”,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “HEI, Herritartasunerako Eskola Irekia da, topaketarako eta prestakuntzarako gune bat eta Gasteizko udalerrian bizi garen guztiontzat irekia dagoena, Herritarren Parte-hartze Zerbitzuaren barruan.”}},{“@type”: “Question”,”name”: “Zertarako?”,”url”: “https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=eu&uid=u43d343f7_16b01d5a5af__7cb1#u43d343f7_16b01d5a5af__7ca6″,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “HEIrekin lortu nahi dena da zuk gero eta protagonismo handiagoa izatea eta kudeaketan eta udalaren politikan motibazio eta prestakuntza gehiagorekin parte hartzea. Gaur egun aurrerapen handiak egiten ari dira kudeaketa publikoaren modernizazioan eta nagusiki erakundeetan gardentasun handiagoa izatera eta horietan herritarren parte-hartzea gehitzera bideratutakoak dira. Parte-hartzearekin aldaketa bultzatuko duzu, Gasteizko zure hirian zerbait hobetu daitekeela pentsatzen baduzu, egizu lan HEIn. Gasteiz hiri demokratikoagoa, gardenagoa eta zoriontsuagoa izatea lortuko dugu denon artean.”}},{“@type”: “Question”,”name”: “Zergatik?”,”url”: “https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=eu&uid=u43d343f7_16b01d5a5af__7cb1#u43d343f7_16b01d5a5af__7ca5″,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Herritarroi dagokigulako gure erkidegoaren alde lan egitea, eragiten diguten erabaki publikoetan parte hartzea, izan ere, herritar izateagatik eskubideak ditugu eta erantzukizunak hartu behar ditugu gure gain. Demokrazia errotzea eta sendotzea ere gure esku dago eta, horretarako, parte-hartzearen kultura landu eta zabaldu behar dugu gure eguneroko jardunean, eragiten digun alorrean, gure ingurukoan, gure erkidegoan, hirian…

Eta herritarrok hiriaren alde egunero lan egiten dugun bezalaxe, HEI ere zure baitakoa da eta horretan parte-hartzea garrantzitsua da benetan.”}},{“@type”: “Question”,”name”: “Zer egin nahi dugu?”,”url”: “https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=eu&uid=u43d343f7_16b01d5a5af__7cb1#u43d343f7_16b01d5a5af__7ca2″,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Hemen aurkeztu dugun jarduera-programarekin parte-hartzearen barruan sortzen diren prestakuntza-, motibazio eta eskuduntza-premiei eman nahi diegu erantzuna eta erakundea eta udal funtzionamendua eta, nola ez, herritarren parte-hartzerako eredua hobeto ezagutzen lagundu nahi dugu.

Ekintza horietako batzuk prestakuntzara bideratutakoak dira, beste batzuk gaikuntzara, beste batzuk esperimentaziora eta ikerketara, beste batzuk komunikaziora, eta horiek guztiak topaketarako eta harremanetarako gune moduan eratu dira. Partekatzea, elkarrekin lan egitea, ekarpenak egitea, hobetzea eta adostasunak lortzea izango dira garatu beharreko eta eguneroko udal-kudeaketan txertatu beharreko balioak.”}},{“@type”: “Question”,”name”: “Nork Har Dezake Parte Eskolan?”,”url”: “https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=eu&uid=u43d343f7_16b01d5a5af__7cb1#u43d343f7_16b01d5a5af__7ca1″,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Udalerriko herritar guztiek: politika alorrekoek, teknikariek, hiri-erakundeek (elkarteak, fundazioak, herritarren kolektiboak, plataforma eta koordinakundeak, gizarte mugimenduak) eta gainerako herritarrek nork bere izenean.”}},{“@type”: “Question”,”name”: “Nola parte har daiteke?”,”url”: “https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=eu&uid=u43d343f7_16b01d5a5af__7cb1#u43d343f7_16b01d5a5af__7ca0″,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Modu eta maila oso desberdinean har daiteke parte, dituzun aukeren eta gogoaren arabera; jardueretara joanez, beste batzuk proposatuz, ebaluazioan parte hartuz, beste ekintza batzuk sortuz, Gasteiz hiri berdintasunezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa izango delako. Demokraziak lotura handia du herritar parte-hartzaile, arduratsu, informatu eta guztien ongizatea lortzeko lanean ari direnekin.

HEIk, zuri esker, sustrai sendoak bota nahi ditu, osasuntsu eta iraunkor hazi, eta lortu nahi du horren fruituak gizarte bidezkoak, inklusiboak eta berdintasunezkoak elikatuko dituzten giza balio unibertsalak izan daitezela.”}}]}

Preguntas frecuentes sobre la Escuela Abierta a la Ciudadanía

¿Sabes qué es HEI!?
HEI es la Escuela Abierta de la Ciudadanía / Herritartasunerako Eskola Irekia, un espacio de encuentro y formación, dentro del Servicio de Participación Ciudadana, abierto a todas las personas que vivimos en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
¿Para qué?
HEI quiere contribuir a que tú seas cada vez más protagonista e intervengas en la gestión y la política municipal con mayor motivación y preparación. Actualmente se están dando avances importantes en la modernización de la gestión pública orientados hacia una mayor transparencia de las instituciones y una mayor participación ciudadana en la misma. Participar ayuda al cambio, si crees que algo puede mejorar en Vitoria-Gasteiz, tu ciudad, da el paso para que cambie, se parte activa en HEI. Entre todos y todas haremos que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad más democrática, transparente y feliz.
¿Por qué?
Porque nos corresponde a la ciudadanía tomar parte activa en nuestra comunidad, en las decisiones públicas que nos afectan, porque ser ciudadano y ciudadana implica disfrutar derechos y asumir responsabilidades, y porque en nuestras manos está enraizar y fortalecer la democracia; cultivando y extendiendo la cultura de la participación desde lo cotidiano, en lo que nos afecta, en lo próximo, en nuestra comunidad, en la ciudad…

Y al igual que todos los ciudadanos y las ciudadanas hacemos día a día la ciudad, HEI también te pertenece y tu intervención en ella es importante.

¿Qué queremos hacer?
El programa de actividades, que aquí presentamos, pretende responder tanto a las necesidades de formación, motivación y competencias para la participación, como a mejorar el conocimiento de la organización y funcionamiento municipal y del modelo de participación ciudadanía.

Unas acciones van encaminadas a la formación, otras a la capacitación, otras a la experimentación e investigación, otras a la comunicación, y todas están configuradas como lugares de encuentro y relación, donde compartir, colaborar, aportar, mejorar y llegar a acuerdos, sean los valores a desarrollar e integrar en el quehacer diario de la gestión municipal.

¿Quién puede participar en la Escuela?
Toda la ciudadanía del municipio: personal político, técnico, entidades ciudadanas (asociaciones, fundaciones, colectivos ciudadanos, plataformas y coordinadoras, movimientos sociales) y ciudadanos y ciudadanas a titulo personal.
¿Cómo se puede participar?
Se puede participar de muy diferentes maneras y grados, a la medida de tus posibilidades e intereses; asistiendo a las actividades, proponiendo otras, colaborando en la evaluación, generando otras acciones,… porque todos y todas hacemos de Vitoria-Gasteiz una ciudad más igualitaria, inclusiva y sostenible. La democracia está íntimamente relacionada con una ciudadanía que sea participativa, responsable, informada y comprometida por el bien común, no te conformes con el voto cada cuatro años.

HEI, gracias a ti, quiere echar raíces robustas, crecer sana y sostenible, y que sus frutos sean los valores humanos universales que alimentan sociedades justas, inclusivas e igualitarias.